Jurnal Haqqında

Məcmuənin təsis edilməsində əsas məqsəd nailiyyətlərimizi daha da genişləndirmək, ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi – tədqiqat işlərinin artan rolunu və əldə edilmiş nəticələri ölkə və beynəlxalq elmi ictimayyətin diqqətinə çatdırmaqdan ibarətdir.

Məcmuənin təsis edilməsində əsas məqsəd nailiyyətlərimizi daha da genişləndirmək, ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi – tədqiqat işlərinin artan rolunu və əldə edilmiş nəticələri ölkə və beynəlxalq elmi ictimayyətin diqqətinə çatdırmaqdan ibarətdir.

Məcmuənin təsis edilməsində əsas məqsəd nailiyyətlərimizi daha da genişləndirmək, ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi – tədqiqat işlərinin artan rolunu və əldə edilmiş nəticələri ölkə və beynəlxalq elmi ictimayyətin diqqətinə çatdırmaqdan ibarətdir.

Missiyamız

Məcmuənin təsis edilməsində əsas məqsəd nailiyyətlərimizi daha da genişləndirmək, ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi – tədqiqat işlərinin artan rolunu və əldə edilmiş nəticələri ölkə və beynəlxalq elmi ictimayyətin diqqətinə çatdırmaqdan ibarətdir.

  • Məcmuənin təsis edilməsində əsas məqsəd nailiyyətlərimizi daha da genişləndirməkdir.
  • ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi
  • ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi
  • ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi
  • ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi

Faydaları və mükafatlar

Bizim dəyərlər:
  • ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi.
  • ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi
  • ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi
  • ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi
  • ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi.

Məcmuənin təsis edilməsində əsas məqsəd nailiyyətlərimizi daha da genişləndirmək, ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında elmi – tədqiqat işlərinin artan rolunu və əldə edilmiş nəticələri ölkə və beynəlxalq elmi ictimayyətin diqqətinə çatdırmaqdan ibarətdir.